รายชื่อเทสร่างกาย

หลักสูตรภาษาเวียดนาม

ลำดับยศ – ชื่อ – สกุลผลการทดสอบหมายเหตุ
1พ.อ.ประหยัด จันทร์อาโชไม่ผ่านคลิก
2ไมค์ ไทสันไม่ผ่านคลิก