ผลการทดสอบร่างกายประจำปี 2566

รายชื่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566บัญชีรายชื่อนักเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน[คลิก]
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน[คลิก]
หลักสูตรภาษาพม่า รุ่นที่ 50[คลิก]
หลักสูตรภาษาเขมร รุ่นที่ 52[คลิก]
หลักสูตรภาษามาเลเซีย รุ่นที่ 52[คลิก]
หลักสูตรภาษาจีนกลาง รุ่นที่ 54[คลิก]
หลักสูตรภาษามลายูถิ่น รุ่นที่ 18[คลิก]
หลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 11[คลิก]